Amatör denizcilik belgesi nasıl alınır?

Amatör Denizcilik Belgesi Nasıl Alınır?
Amatör Denizci Belgesi
, deniz üzerinde seyir eden motorlu yada yelkenli tekneleri kullanmak için geçerli resmi belgedir.

Amatör Denizci Belgesini almak için Amatör Denizcilik Federasyonu'nun (ADF) düzenlediği sınava katılmak ve bu sınavı başarı ile bitirmek gerekmektedir.

Sınava Amatör Denizci Kütüğünün tutulduğu bilgisayar ortamındaki veri tabanında başvurulur. Adaylar Amatör Denizci Belgesine ve Amatör Denizci Kütüğüne esas olan kimlik, iletişim bilgileri, fotoğrafları ve sağlık raporlarını çevrimiçi yöntemle veri tabanına aktarmadıkça sınava başvuramazlar.

Yazılı sınavda sorulacak soruların adet ve ağırlıkları, sınav süresi, sınava başvurunun onaylanma koşulları ile sınav yerleri ve belirlenmişse sınav salonu adresleri, sınav gün ve saati, sınavdan en az 30 gün önce internet ortamında duyurulur.

Amatör Denizci Belgesi Sınavı Nasıldır?
Amatör Denizci Belgesi almak için 50 soruluk 4 seçenekli bir test sınavına girmek ve başarılı olmak yeterlidir. Kesinlikle, pratik bir sınav yoktur. Yazılı sınavı başarılı olarak geçenler Belgeyi almaya hak kazanır.

Amatör Denizci Belgesi Sınavına Nasıl Hazırlanılabilir?
İki yöntem var:
1) Piyasada çeşitli dernek, vakıf ve şirketler tarafından verilen kurslara katılmak.
2) Amatör Denizcilik Federasyonu (ADF) tarafından çıkarılan Amatör Denizcilik Kitabı'na çalışarak rahatlıkla hazırlanabilirsiniz.

Denizde Telsiz Kullanmak için Ayrı Bir Sınav mı Var?
Evet, bunun için ayrı bir sınav var. Kısa Mesafe Telsiz (KMT) belgesini almak gereklidir.Bu belgeyi almak için yine Amatör Denizcilik Federasyonu tarafından düzenlenen ayrı bir sınava girmek gereklidir.

Detaylar için AMATÖR DENİZCİ BELGESİ SINAVINA İLİŞKİN TEBLİĞİ okunabilir.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !