BAHRİYE ASTSUBAY SINIFLARI

Muharip olan sınıflar: Topçu, güdümlü mermi, uçak bakım, torpidocu, mayın, seyir, porsun, denizaltı savunma aletleri (D.S.A.), radar, telsiz, çarkçı, kazancı, motorcu, elektrikçi, yara savunma, elektronik, deniz piyade, deniz istihkâm, istihbarat, silah.

 

Yardımcı sınıflar: İkmal, bando, teknisyen, sağlık, sıhhîye teknisyeni, idarî.

 

SINIF DETAYLARI

 

TOPÇU SINIFI

Tanımı: Gemilerde ve kara birliklerinde bulunan topların bakımı ve çalıştırılması ile ilgili görevleri yapan Astsubaylara Topçu Astsubayı denir.

 

Görev Yerleri ve Süreleri: Ortalama 13-14 yıl gemilerde görev yaparlar, daha sonra Deniz Kuvvetlerinin çeşitli kara birliklerinde göreve devam ederler.

 

Yapacağı Görevler: Topçu Astsubayları Suüstü hedeflerine ve uçaklara karşı kullanılacak topların limanda bakımlarını ve atış öncesi hazırlıklarını, top cephanelerinin bakımlarını yaparlar. Topu daima atışa hazır halde bulundururlar. Gemilerdeki topları çalıştıran sistemler; elektrik ve hidrolik sistemlerin birleşiminden meydana gelir. Topçu Astsubayları bu nedenle elektrik, mekanik ve hidrolik sistemlerini çok iyi bilirler, bu sistemleri kullanarak topa kumanda ederler.

 

 

ATIŞ KONTROL İHTİSASLI TOPÇU SINIFI

Tanımı: Gemilerde ve kara birliklerinde bulunan topların ve güdümlü mermilerin ateş edilecek hedef üzerine dönmesi ve o hedef üzerinde kalmasını sağlayacak elektronik sistemlerin (atış kontrol sistemlerinin) bakımı ve çalıştırılması ile ilgili görevleri yapan Astsubaylara Atış Kontrol Astsubayı denir.

 

Görev Yerleri ve Süreleri: Ortalama 13-14 yıl gemilerde görev yaparlar, daha sonra Deniz Kuvvetlerinin çeşitli kara birliklerinde göreve devam ederler.

 

Yapacağı Görevler: Toplarla ve güdümlü mermilerle istenilen hedefe ateş edebilmek için atış kontrol sistemi adı verilen; radar, optik ve elektro optik cihazları da içinde bulunduran elektronik sistemler kullanılmaktadır. Atış Kontrol Astsubayları suüstü hedeflerine ve uçaklara karşı kullanılacak topları ve güdümlü mermileri idare edecek olan atış kontrol sistemlerinin limanda bakımlarını ve atış öncesi hazırlıklarını yaparlar. Atış kontrol sistemini daima atışa hazır halde bulundururlar. Atış kontrol sistemleri; elektronik devrelerden ve bilgisayarlardan meydana gelir. Atış Kontrol Astsubayları bu nedenle elektronik sistemleri ve bilgisayarları çok iyi bilirler, bu sistemleri kullanarak atış kontrol sistemlerine kumanda ederler.

 

 

GÜDÜMLÜ MERMİ SINIFI

Tanımı: Gemilerde bulunan güdümlü mermilerin bakımı ve çalıştırılması ile ilgili görevleri yapan Astsubaylara Güdümlü Mermi Astsubayı denir.

 

Görev Yerleri ve Süreleri: Ortalama 13-14 yıl gemilerde görev yaparlar, daha sonra Deniz Kuvvetlerinin çeşitli kara birliklerinde göreve devam ederler.

 

Yapacağı Görevler: Güdümlü Mermi Astsubayları suüstü hedeflerine ve uçaklara karşı kullanılacak güdümlü mermilerin atıcı sistemlerinin limanda bakımlarını ve atış öncesi hazırlıklarını, güdümlü mermilerin cephaneliklerinin bakımlarını yaparlar. Güdümlü mermi sistemlerini atışa hazır halde bulundururlar. Gemilerdeki güdümlü mermi atıcı sistemleri; elektrik ve hidrolik sistemlerin birleşiminden meydana gelir. Güdümlü Mermi Astsubayları bu nedenle elektrik, mekanik ve hidrolik sistemlerini çok iyi bilirler, bu sistemleri kullanarak atıcılarına kumanda ederler.

 

 

TORPİDOCU SINIFI

Tanımı: Gemilerde bulunan her çeşit sualtı silahının (torpidoların) bakımı ve çalıştırılması ile ilgili görevleri yapan Astsubaylara Torpidocu Astsubay denir.

 

Görev Yerleri ve Süreleri: Ortalama 18-19 yıl gemilerde görev yaparlar, daha sonra Deniz Kuvvetlerinin çeşitli kara birliklerinde göreve devam ederler.

 

Yapacağı Görevler: Torpidocu Astsubaylar suüstü gemilerine ve denizaltılara karşı kullanılacak sualtı silahlarının ve atıcı sistemlerinin limanda bakımlarını ve atış öncesi hazırlıklarını, sualtı cephanelerinin bakımlarını yaparlar. Sistemlerini daima atışa hazır halde bulundururlar. Gemilerdeki sualtı atıcılarını çalıştıran sistemler; elektrik ve hidrolik sistemlerin birleşiminden meydana gelir. Torpidocu Astsubayları bu nedenle elektrik, mekanik ve hidrolik sistemlerini çok iyi bilirler. Ayrıca sualtı silahlarının hedefe yöneltilmesi ile ilgili atıcı sistemlerini kullanırlar.

 

 

MAYIN SINIFI

Tanımı: Gemilerde ve kara birliklerinde bulunan mayınların bakımı ve kullanıma hazır hale getirilmesi ile ilgili görevleri yapan Astsubaylara Mayın Astsubayı denir.

 

Görev Yerleri ve Süreleri: Ortalama 6-7 yıl gemilerde görev yaparlar, daha sonra Deniz Kuvvetlerinin çeşitli kara birliklerinde göreve devam ederler.

 

Yapacağı Görevler: Torpidocu Astsubaylar suüstü gemilerine ve denizaltılara karşı kullanılacak mayınların, mayın dökme sistemlerinin ve mayın tarama sistemlerinin limanda bakımlarını ve döküş veya tarama öncesi hazırlıklarını, mayınların bakımlarını yaparlar.

 

 

SEYİR SINIFI

Tanımı: Gemilerin bir mevkiden bir başka mevkie gitmesi için gerekli hesaplamaları yapan ve bununla ilgili sistem ve dokümanları kullanan Astsubaylara Seyir Astsubayı denir.

 

Görev Yerleri ve Süreleri: Ortalama 21-22 yıl gemilerde görev yaparlar, daha sonra Deniz Kuvvetlerinin çeşitli kara birliklerinde göreve devam ederler.

 

Yapacağı Görevler: Seyir öncesinde geminin hareket edeceği limandan, geçeceği denizlere ve varacağı limana kadar seyir planını yapmak, seyir esnasında, elektronik cihazlardan, seyir aletlerinden, haritalardan ve seyir dokümanlarından faydalanarak geminin deniz üzerinde bulunduğu mevkii tespit eder ve harita üzerine işaretler, seyir ile ilgili ihtiyaç duyulan astronomik ve hidrografik diğer bilgileri ve etkileri hesaplarlar. Sorumlusu olduğu dokümanların ve seyir haritalarının düzeltmelerini yaparak güncelleştirir ve usulüne uygun muhafaza ederler. Elektronik ve mekanik seyir aletlerini kullanırlar. Bunlara ek olarak geminin görünür haberleşmesini yürütürler.

 

 

PORSUN SINIFI

Tanımı: Gemilerdeki her türlü gemicilik donanımının bakımı ve çalıştırılması ile ilgili görevleri yapan Astsubaylara Porsun Astsubayı denir.

 

Görev Yerleri ve Süreleri: Ortalama 15-16 yıl gemilerde görev yaparlar, daha sonra Deniz Kuvvetlerinin çeşitli kara birliklerinde göreve devam ederler.

 

Yapacağı Görevler: Gemilerde halatların, demirin ve demir zincirinin, gemicilikle ilgili her çeşit hareketli ve sabit donanımın bakımını ve çalıştırılmasını, bilir ve bunları kullanırlar. Geminin silahları ve makineleri dışındaki her şeylerinin bakımını yapar ve yaptırırlar. Özellikle boya hazırlama ve boya yapma konusundaki her yöntemi bilir ve çok iyi seviyede yaparlar.

 

 

DENİZALTI SAVUNMA ALETLERİ (DSA) SINIFI

Tanımı: Gemilerde, uçaklarda ve helikopterlerde bulunan sonarların (ses sinyalleri ile sualtını gözetleyen cihazlar) ve benzeri akustik cihazların bakımı ve çalıştırılması ile ilgili görevleri yapan Astsubaylara Denizaltı Savunma Aletleri Astsubayı denir.

 

Görev Yerleri ve Süreleri: Ortalama 19-20 yıl gemilerde, Deniz Kuvvetlerinin uçak ve helikopterlerinde görev yaparlar, daha sonra Deniz Kuvvetlerinin çeşitli kara birliklerinde göreve devam ederler.

 

Yapacağı Görevler: Sonar, denizaltı gemilerinin dalmış durumdayken tespit edilmesinde kullanılan akustik (ses sinyalleri ile çalışan) bir cihazdır. Denizaltı Savunma Aletleri (DSA) Astsubayları sonarların ve diğer akustik cihazların limanda bakımlarını ve seyir öncesi hazırlıklarını yaparlar. Akustik cihazları daima kullanılmaya hazır halde bulundururlar. Gerektiğinde akustik cihazlarını kullanarak denizaltı gemilerini tespit ederler. Deniz suyunun özellikleri (sıcaklık, tuzluluk, basınç gibi) sonarlardan yayımlanan, sonarlara veya diğer akustik cihazlara gelen ses sinyallerini çok etkilerler. Bu nedenle DSA Astsubayları deniz suyu ve deniz dibi özelliklerinin ses sinyalleri üzerindeki etkileri, bu etkilerin ölçülmesi veya tahmin edilmesi, bu amaca yönelik cihazların ve bilgisayar programlarının kullanılması konularını çok iyi seviyede bilir ve uygularlar.

 

 

RADAR SINIFI

Tanımı: Gemilerde, uçaklarda, helikopterlerde ve kara birliklerinde bulunan radarları ve buna bağlı sistemleri kullanan Astsubaylara Radar Astsubayı denir.

 

Görev Yerleri ve Süreleri: Ortalama 15-16 yıl gemilerde, Deniz Kuvvetlerinin uçak ve helikopterlerinde görev yaparlar, daha sonra Deniz Kuvvetlerinin çeşitli kara birliklerinde göreve devam ederler.

 

Yapacağı Görevler: Yaptığı elektromanyetik yayımın tespit edilmesi istenen cisme (gemilere, uçaklara, helikopterlere, füzelere, kara araçlarına v.b.gibi) çarparak geri dönmesi ile tespit yapan elektronik cihazlara radar adı verilmektedir. Radar Astsubayları; Deniz Kuvvetlerinde bulunan radar cihazlarını çalıştırır, istenen cisimlerin tespitini ve değerlendirmesini yaparlar. Radarlara ilave olarak; çalıştıkları yerde (Savaş Harekat Merkezinde “SHM’de”) bulunan haberleşme, elektronik tanıma tanıtma cihazlarını, iz masalarını, haritaları, elektronik seyir cihazlarını kullanırlar.

 

 

TELSİZ SINIFI

Tanımı: Gemilerde ve kara birliklerinde bulunan haberleşme cihazlarını ve buna bağlı sistemleri kullanan Astsubaylara Telsiz Astsubayı denir.

 

Görev Yerleri ve Süreleri: Ortalama 11-12 yıl gemilerde görev yaparlar, daha sonra Deniz Kuvvetlerinin çeşitli kara birliklerinde göreve devam ederler.

 

Yapacağı Görevler: Gemilerde ve kara birliklerinde bulunan her çeşit haberleşme cihazını çalıştırır, birliğin haberleşmesini sağlarlar.

 

 

ÇARKÇI SINIFI

Tanımı: Makineleri buhar gücü ile çalışan gemilerde makinelerin ve buna bağlı sistemlerin bakımı ve çalıştırılması ile ilgili görevleri yapan Astsubaylara Çarkçı Astsubayı denir.

 

Görev Yerleri ve Süreleri: Ortalama 12-14 yıl gemilerde görev yaparlar, daha sonra Deniz Kuvvetlerinin çeşitli kara birliklerinde göreve devam ederler.

 

Yapacağı Görevler: Deniz Kuvvetlerinde kullanılan buhar gücü ile çalışan makine, türbin, kompresör, tulumba, valf, boru devreleri ve buna bağlı sistemlerin çalışma prensiplerini bilir, bakımını yapar ve kullanırlar.

Not: Buhar gücü ile çalışan gemilerin sayısı her geçen yıl azaldığından Çarkçı Astsubayı her yıl yetiştirilmemektedir.

 

 

KAZANCI SINIFI

Tanımı: Makineleri buhar gücü ile çalışan gemilerde buhar üreten kazanların ve buna bağlı sistemlerin bakımı ve çalıştırılması ile ilgili görevleri yapan Astsubaylara Kazancı Astsubayı denir.

 

Görev Yerleri ve Süreleri: Ortalama 11-13 yıl gemilerde görev yaparlar, daha sonra Deniz Kuvvetlerinin çeşitli kara birliklerinde göreve devam ederler.

 

Yapacağı Görevler: Deniz Kuvvetlerinde kullanılan tüm buhar üretme kazanlarını, kompresör, tulumba, valf, boru devreleri ve buna bağlı sistemlerin çalışma prensiplerini bilir, bakımını yapar ve kullanırlar.

Not: Buhar gücü ile çalışan gemilerin sayısı her geçen yıl azaldığından Kazancı Astsubayı her yıl yetiştirilmemektedir.

 

 

MOTORCU SINIFI

Tanımı: Gemilerde ve kara birliklerinde bulunan dizel makinelerin ve gaz türbinlerinin bakımı ve çalıştırılması ile ilgili görevleri yapan Astsubaylara Motorcu Astsubayı denir.

 

Görev Yerleri ve Süreleri: Ortalama 19-21 yıl gemilerde görev yaparlar, daha sonra Deniz Kuvvetlerinin çeşitli kara birliklerinde göreve devam ederler.

 

Yapacağı Görevler: Deniz Kuvvetlerinde kullanılan tüm dizel makinelerin, gaz türbinlerinin, kompresör, tulumba, valf, boru devreleri ve buna bağlı sistemlerin çalışma prensiplerini bilir, bakımını yapar ve kullanırlar.

 

 

ELEKTRİKÇİ SINIFI

Tanımı: Gemilerde ve kara birliklerinde bulunan her türlü elektrik sisteminin bakımı ve çalıştırılması ile ilgili görevleri yapan Astsubaylara Elektrik Astsubayı denir.

 

Görev Yerleri ve Süreleri: Ortalama 15-16 yıl gemilerde görev yaparlar, daha sonra Deniz Kuvvetlerinin çeşitli kara birliklerinde göreve devam ederler.

 

Yapacağı Görevler: Gemilerde ve kara birliklerinde jeneratör ile üretilen veya şehir şebekesinden gelen elektrik enerjisinin kullanıcılara dağıtım ve iletimini sağlar, bağlı sistemlerin çalışma prensiplerini bilir, bakımını yapar, kullanır ve arıza durumunda onarırlar.

 

 

YARASAVUNMA SINIFI

Tanımı: Gemilerde ve kara birliklerinde yangınlarla, su basmalarıyla mücadele eden, birliklerin Nükleer Biyolojik ve Kimyasal (NBC) savunmasını yapan Astsubaylara Yara Savunma Astsubayı denir.

 

Görev Yerleri ve Süreleri: Ortalama 14-15 yıl gemilerde görev yaparlar, daha sonra Deniz Kuvvetlerinin çeşitli kara birliklerinde göreve devam ederler.

 

Yapacağı Görevler: Geminin yaralanarak su alması, su ve yakıt devrelerinin patlaması, dengesinin bozulması, yüzebilirliğinin tehlikeye girmesi, gemilerde veya kara birliklerinde yangın çıkması, Nükleer Biyolojik ve Kimyasal (NBC) tehdide maruz kalması durumlarında alınacak önlemleri bilir, bu önlemleri uygular, sistemlerin bakımını yapar, kullanır ve arıza durumunda onarırlar.

 

 

ELEKTRONİK SINIFI

Tanımı: Gemilerde ve kara birliklerinde bulunan her türlü elektronik sisteminin bakımı ve çalıştırılması ile ilgili görevleri yapan Astsubaylara Elektronik Astsubayı denir.

 

Görev Yerleri ve Süreleri: Ortalama 13-15 yıl gemilerde görev yaparlar, daha sonra Deniz Kuvvetlerinin çeşitli kara birliklerinde göreve devam ederler.

 

Yapacağı Görevler: Gemilerde ve kara birliklerinde bulunan her türlü elektronik cihazın bakımını, onarımını ve operatörlüğünü yaparlar. Harekat, Silah ve Makine Elektronik olmak üzere üç ihtisas dalına ayrılırlar.

 

 

İKMAL SINIFI

Tanımı: Gemilerde ve kara birliklerinde lojistik görevleri yapan Astsubaylara İkmal Astsubayı denir.

 

Görev Yerleri ve Süreleri: Ortalama 6-7 yıl gemilerde görev yaparlar, daha sonra Deniz Kuvvetlerinin çeşitli kara birliklerinde göreve devam ederler.

 

Yapacağı Görevler: Gemilerde ve kara birliklerinde ihtiyaç duyulan para, mal ve hizmetin ihtiyaç yerinde ve zamanında bulundurulmasına yönelik her türlü (ihtiyacın tespiti, tedariki, depolanması, dağıtımı, sarfı) işlemi yürütürler. Tüketici birliklerde; malzeme yönetimi, mal saymanı, hesap sorumlusu, mal sorumlusu, tahakkuk memuru, avans mutemedi, lojistik planlama, sistem değerlendirme ve geliştirme, yedek parça yönetimi gibi alanlarda görev yaparlar.

 


TEKNİSYEN SINIFI

Tanımı: Birlik dahilindeki Bilgi Sistemlerine ait Sistem ve Cihazların Bakım, Birinci Kademe Onarımı görevlerini yapan Astsubaylara Obi Teknisyen Astsubayı denir.

 

Görev Yerleri ve Süreleri: Deniz Hizmeti yoktur. Deniz Kuvvetlerinin çeşitli Kara Birliklerinde görev yaparlar.

 

Yapacağı Görevler: Birlik dahilindeki otomatik bilgi işleme ait sistem ve cihazların bakım, birinci kademe onarımı ve çalışır vaziyette idamesinden sorumludur. Sorumlu olduğu sistem ve cihazların emniyetle kullanılmasını sağlar. BDE maksatlı dershane / laboratuvar ve simülatörlerin çalışır halde tutulması maksadıyla çıkabilecek arızaları giderir. Envanter dahilindeki Bilgi Sistem malzemelerinin faal olarak kalması ve çalışması için bakım /onarımlarını yapar. Bilgisayar Ağlarında oluşabilecek sorunlara müdahale eder.

 

 

İDARİ SINIFI

Tanımı: Gemilerde ve kara birliklerinde yazışma görevleri yapan Astsubaylara İdari Astsubayı denir.

 

Görev Yerleri ve Süreleri: Ortalama 1-2 yıl gemilerde görev yaparlar, daha sonra Deniz Kuvvetlerinin çeşitli kara birliklerinde göreve devam ederler.

 

Yapacağı Görevler: Gemiler ve kara birlikleri arasındaki yazışmaları, kurye hizmetlerini, dosyalamayı, arşivlemeyi askeri kurallar içinde yaparlar. Askeri personelin kimlik kartı, sağlık muayene fişi, lojman işlemlerini yürütürler. 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !