Deniz Kuvvetleri Uzman Erbaş Alıyor

Deniz Kuvvetleri Uzman Erbaş Alıyor
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 2009 yılı II. Dönem Uzman Erbaş alımı yapıyor.
(Başvuru tarihleri: 24 Ağustos – 16 Ekim 2009)

ALIM YAPILACAK SINIFLAR:

SINIF ADI GÖREV YERLERİ / İSTİHDAM EDİLECEK BİRLİKLER
TOPÇU Yüzer / Kara Birliklerde
MAYINCI Yüzer / Kara Birliklerde
PORSUN Yüzer / Kara Birliklerde
SERDÜMEN Yüzer / Kara Birliklerde
MEKANİKÇİ Yüzer / Kara Birliklerde
AŞÇI Yüzer / Kara Birliklerde
ELEKTRİKÇİ Yüzer / Kara Birliklerde
SIHHİYE Yüzer / Kara Birliklerde
MOTORCU Yüzer / Kara Birliklerde
DENİZ PİYADESİ (NOT) Kara Birliklerde
KURBAĞA ADAM (KURTARMA YÜZÜCÜSÜ) Yüzer / Kara Birliklerde

NOT. : Deniz Piyade branşında temin edilecek uzman erbaşlar, Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığında yeni teşkil edilecek yüksek hareket kabiliyetli Uzman Erbaş bölüğünde görev yapacaktır. Bu kapsamda adaylar, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 2009 Yılı Uzman Erbaş 2’nci Dönem Alımları Bilgilendirme Kılavuzunda belirtilen fiziki yetenek testlerine tabi tutulacaktır.

GİRİŞ KOŞULLARI

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

2. En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

3. Müracaat tarihinde 26 yaşından gün almamış olmak (24 Ağustos 1984 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir),

4. 16 Ekim 2009 tarihi itibari ile terhislerine 6 (altı) ay ve daha az süre kalmak veya terhisi üzerinden 3 (üç) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (24 Ağustos 2006 tarihinden itibaren terhis olanlar),

5. Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için “Uzman Erbaş Olur” kayıtlı uygun nitelik belgesi almış olmak,

6. Yapılacak genel kültür, mesleki bilgisi, fiziki yeterlilik, uygulamalı sınavlar ile mülakatta başarılı olmak, Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca belirlenen kontenjana girmek.

7. Alım yapılacak sınıfa uygun branş/ihtisasa sahip olmak,

8. Yaptırılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

9. Daha önce askeri öğrencilikten çıkarılmamış olmak,

10. Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,

11. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş ve adli sicilden çıkarılmış olsa dahi, bir cürümden hükümlü bulunmamak,

12. Askerlik hizmeti sırasında üste hakaret, emre itaatsizlikte ısrar, mukavemet, amir veya üste fiilen taarruz, fesat ve isyan suçları ile 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 148’nci maddesinin birinci fıkrasında yazılı suçlardan hükümlü bulunmamak,

13. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş askerliğinin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak.

14. Tam sağlam olmak ve sınavlar sonrasında sevk edilecekleri Askeri Hastanelerden “Uzman Erbaş Olur”, kararlı sağlık raporu almak, ayrıca sınıf özelliklerine göre TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen koşulları karşılamak, (Aşçı sınıfındaki adaylar denizaltıcılık muayenelerine tabi tutulacaklardır)

BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

1. Dilekçe

2. Nitelik Belgesi (askerlik hizmetini yapmakta olan adaylar için).

3. En son mezun olduğu okula ait diploma veya öğrenim belgesinin noter onaylı fotokopisi.

4. Adayın kendisi, annesi, babası, kardeşleri ve evli ise eşini kapsayan nüfus müdürlüklerinden alınacak vukuatlı nüfus kayıt örneği.

5. 2 TL değerinde posta pulu ve 1 adet mektup zarfı (Sadece terhis olmuş adaylar gönderecektir).

6. Terhis olan adayların askerlik şubelerinden alacakları terhis belgesi sureti. (Askerlik Durum Belgesi Kabul edilmez.)

7. 4 adet vesikalık fotoğraf.

8. Aşçı branşına müracaat edecek adaylar için, aşçılık ile ilgili herhangi bir kurs/sertifika/bonservis belgesinin aslı.

BAŞVURU BELGELERİNİN TESLİM ZAMANI VE YERİ

1. Başvuru belgeleri 24 Ağustos – 16 Ekim 2009 tarihleri arasında “Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı Öğrenci ve Uzman Erbaş Temin Kısım Amirliği 77730 Altınova/YALOVA” adresine elden teslim edilebileceği gibi posta ile de gönderilebilecektir.

2. Başvurunun yapılacağı Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı, Bursa-İzmit Devlet Karayolu üzerinde Yalova’dan takriben 22 km., İzmit’ten 50 km.(Gölcük’ten 25 km., Karamürsel’den 8 km.) uzaklıkta bulunmaktadır.


Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Uzman Erbaş Alımları Hakkında Detaylı Bilgilere şu adreslerden ulaşabilirsiniz:

www.dzkk.tsk.tr, www.dho.edu.tr, www.damyo.tsk.tr, www.denizlisesi.k12.tr

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !